ในกรณีที่เราสร้างฟอร์มแล้วมีตัวเลือกบางตัวที่เราต้องการให้แสดงก็ต่อเมื่อมีการเลือกตัวเลือกนั้นเช่น เรามีฟอร์มกรอกอาชีพ แพทย์, พยาบาล, อื่นๆ ถ้าหากเลือก อื่นๆ เราจะให้แสดงช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณียังไม่ได้เลือก หรือเปิดขึ้นมาครั้งแรก

ในกรณีที่เลือกจะแสดงช่องกรอกข้อมูล

หลักการนั้นง่ายมากๆ ครับ ถ้าใครเคยเขียน JQuery มาบ้างน่าจะเข้าใจง่าย เราจะใช้ฟังก์ชัน JQuery hide(),show() เพื่อซ่อนและแสดง input ตามเงื่อนไขของเรา

ให้เราสร้างโค้ดนี้ที่ view ที่ต้องการเช่น _form.php

<?php
$this->registerJs("
 var input1 = 'input[name=\"Blog[category]\"]';
 setHideInput(3,$(input1).val(),'.field-blog-tag');
 $(input1).click(function(val){
  setHideInput(3,$(this).val(),'.field-blog-tag');
 });


 function setHideInput(set,value,objTarget)
 {
  console.log(set+'='+value);
   if(set==value)
   {
    $(objTarget).show(500);
   }
   else
   {
    $(objTarget).hide(500);
   }
 }
");
 ?>

ฟังก์ชัน setHideInput() นี้สร้างขึ้นมาเพื่อรับค่าตามเงื่อนไขแล้วทำการซ่อนหรือแสดง input ที่เราต้องการจะมี 3 parameter ตามลำดับ

 • set คือค่าที่เรากำหนดเพื่อนำไปเปรียบเทียบตามเงื่อนไข
 • value ค่าที่ได้จาก input นั้นๆ ที่เราต้องการตรวจสอบ
 • objTarget คือ tag ที่เราต้องการจะซ่อนหรือแสดง

ส่วนแรกเราจะประกาศค่า input เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบโดยเรียกใช้งานแบบ selector ระบุ input ที่มี attribute name = Blog[category] ซึ่ง Blog คือชื่อ model, category คือชื่อฟิวด์ ง่ายๆ คลิกขวา inspect element ใน browser ดูได้ครับ

var input1 = 'input[name=\"Blog[category]\"]';

การดึงค่าใช้คำสั่ง val() ของ JQuery

$(input1).val();

เราจะต้องทำการกำหนดค่าก่อนว่าเราจะดักจับเมื่อค่าเท่ากับอะไร ในตัวอย่างนี้ ค่าอาชีพ = 3 จะให้แสดงช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการเรียกใช้งานมันจะมี 2 เหตการณ์

เหตุการณ์แรกคือ เมื่อเปิดฟอร์มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น create,update

 setHideInput(3,$(input1).val(),'.field-blog-tag');

เหตุการณ์ที่สองเมื่อมีการคลิกจะใช้ส่วนนี้ดังจับ event click ของ input นั้นๆ

$(input1).click(function(val){
 setHideInput(3,$(this).val(),'.field-blog-tag');
});

ในส่วน element หรือ tag ที่เราต้องการจะซ่อนนั้นสามารถดูได้ง่ายๆ เพียงคลิก inspect element นั้นที่ต้องการจะซ่อน

จากนั้นเลื่อนขึ้นนิดนึงมันจะมี tag ครอบ input อยู่และจะมีชื่อ class ของ css กำกับตามชื่อฟิวด์นั้นๆ เราสามารถนำชื่อนี้มาเป็นตัวอ้างอิงในการซ่อนแสดงได้ ในตัวอย่างนี้คือ field-blog-tag

เมื่อลองคลิกค่าเมื่อเลือก อื่นๆ จะแสดงช่องกรอกข้อมูลให้ แต่ถ้าหารเลือกอาชีพอื่นๆ จะซ่อนไว้

ในกรณีที่ต้องการใช้หลายๆ ฟิวด์ก็แค่สร้างชึ้นมาอีกชุด แต่ใช้ฟังก์ชันเดียวกัน

var input1 = 'input[name=\"Blog[category1]\"]';
 setHideInput(3,$(input1).val(),'.field-blog-tag');
 $(input1).click(function(val){
  setHideInput(3,$(this).val(),'.field-blog-tag');
 });

var input2 = 'input[name=\"Blog[category2]\"]';
 setHideInput(1,$(input2).val(),'.field-blog-other');
 $(input2).click(function(val){
  setHideInput(1,$(this).val(),'.field-blog-other');
 });

เป็นตัวอย่างง่ายๆ นะครับ ลองใช้กันดู

ชื่อฟิวด์ในตัวอย่างอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงซักเท่าไหร่ผมทำตัวอย่างจากฟอร์มเดิมๆ ครับไม่ต้องสนใจนะ

@dixonsatit