ใน Yii 2 สามารถทำ RESTful ได้ง่ายๆ เลย โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม เพราะมีใน v.2 อยู่แล้ว - สามารถใช้กับ Active Record ได้เลยไม่ต้องเพิ่มเติมอะไร - ส่งออกได้ทั้ง JSON,XML - รองรับมาตรฐาน ATEOAS; ด้วยนะ ไม่ต้องงง! เพราะผมก็งงเหมือนกัน เดี่ยวอธิบายด้านล่าง

ในตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูล location พร้อมพิกัด ดาวโหลดที่นี่ นำข้อมูลที่ได้ import เข้า mysql ครับ จากนั้นทำการ gii

ต้นฉบับ Guide REST Quick Start ผมไม่ได้แปลนะ ผมเขียนตามความเข้าใจของผม (ถ้าจะพูดง่ายๆ ผมก็แปลไม่ออกนั่นแหละ T T')

Create Model

หากยังไม่รู้ว่า gii ทำยังไง ดูได้ที่นี่

Create Controller

ทำการสร้าง LocationController.php ไว้ที่ controllers\ โดยที่ตัว controller จะต้อง extends ด้วย ActiveController ซึ่งเป็น class ที่จะทำให้ LocationController เดิมๆ ของเราสามารถใช้งาน RESTful ได้ จากนั้นเราจะต้องเซ็ต overwrite property

 • $modelClass เพื่อบอกว่า model ที่จะใช้ชื่อว่าอะไร อยู่ที่ใหน อย่าลืม use ด้วยล่ะ ซึ่งตอนนี้เราใช้ app\models\Locations
 • serializerให้ web service ส่งข้อมูล link หน้าปัจจุบัน,หน้าต่อไป,และหน้าสุดท้ายมาด้วย สะดวกมากๆ
 • collectionEnvelope เป็นการตั้งชื่อ collection ครอบตัวข้อมูล location ของเราในที่นี้ตั้งชื่อว่า items

ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี่ยวพอเห็นข้อมูล Json น่าจะเข้าใจ

<?php
namespace app\controllers;

use yii\rest\ActiveController;
use yii\models\Location;

class LocationController extends ActiveController
{
  public $modelClass = 'app\models\Locations';
  public $serializer = [
    'class' => 'yii\rest\Serializer',
    'collectionEnvelope' => 'items',
  ];
}

Configuring URL Rule

การเปิดใช้งาน url ในแบบ RESTful ให้ทำการตั้งค่าเพิ่มเข้าไปที่ config\main.php ในส่วน components โดยเพิ่มส่วนนี้เข้าไป

ในส่วนนี้เราต้องเปิดการใช้งาน PrettyUrl ให้ได้เสียก่อน ดูการติดตั้งได้ที่นี่

ให้เพิ่มคำสั่งนี้เข้าไปที่ rules ซึ่งจะเป็นการระบุให้ LocationController ใช้งาน url แบบ RESTful ได้

['class' => 'yii\rest\UrlRule', 'controller' => 'location']

จะได้แบบนี้

'urlManager' => [
  'enablePrettyUrl' => true,
  'enableStrictParsing' => true,
  'showScriptName' => false,
  'rules' => [
    ['class' => 'yii\rest\UrlRule', 'controller' => 'location', 'pluralize'=>false],
  ],
]

หากใครเปิดการใช้งาน PrettyUrl อยู่แล้วก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้

'urlManager' => [
 'class' => 'yii\web\UrlManager',
 'showScriptName' => false,
 'enablePrettyUrl' => true,
 'rules' => [
    '<controller:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/view',
    '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>' => '<controller>/<action>',
    '<controller:\w+>/<action:\w+>' => '<controller>/<action>',
    ['class' => 'yii\rest\UrlRule', 'controller' => 'location'],
 ],
],

Enabling JSON Input

เปิดการเปิดการใช้งาน ให้สามารถรับค่าที่อยู่ในรูปแบบของ Json ได้ เพราะเวลาที่เราเรียกใช้งานหรือทำการส่งค่าอะไรมามันจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Json โดยเพิ่มเข้าไปที่ application components ของ config/main.php ใส่โค้ดเข้าไปดังนี้

ของเดิมจะเป็นแบบนี้และส่วนของ cookieValidationKey ค่าจะไม่เหมือนกัน

'request' => [
  'cookieValidationKey' => 'xxxxx......',
],

โดยเพิ่มเข้าไป

'request' => [
  'cookieValidationKey' => 'xxxxx......',
  'parsers' => [
    'application/json' => 'yii\web\JsonParser',
  ]
]

Trying it Out

การใช้งาน เราจะต้องเข้าใจนิยามของการเรียกใช้งาน RESTful ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้มาตรฐานแบบนี้

Method Url Description
GET /location แสดงข้อมูล location ทั้งหมด (page by page)
HEAD /location แสดงข้อมูล location เฉพาะ header (page by page)
POST /location เพิ่ม location ใหม่ จะต้องแนบข้อมูลมาด้วย
GET /location/5 แสดงข้อมูล location ที่ pk เท่ากับ 5
HEAD /location/5 แสดงข้อมูล location เฉพาะ header ที่ pk เท่ากับ 5
PATCH /location/5 แก้ไขข้อมูล location ที่ pk = 5
DELETE /location ลบข้อมูล locaiont ที่ pk = 5

ทดสอบลองเรียกใช้งานผ่าน curl ดู mac,linux เปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งนี้ ส่วน windows ต้องติดต้ง curl เพิ่มหากต้องการทดสอบผ่าน curl ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ขอดีของการทดสอบผ่าน curl คือมันสามารถเรียกได้ ทุก method ถ้ารันผ่าน url บน browser มันจะได้แค่ Method GET

โปรเจคของผมอยู่ที่ /yii2/yii2-Leanning-Source ซึ่ง path ของคุณจะไม่ตรงกับของผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งชื่อว่าอะไร

FIND All : Method GET

Url http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location เป็นการเรียกข้อมูล location โดยใช้ method GET ซึ่งจะเป็นการแสดงข้อมูลของ location ทีละ page เทียบได้กับ sql select * from location limit 20 offset 0

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location"

ลองสังเกตตรง header จะมี header link,X-Pagination ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้มีค่า url หน้าปัจจุบัน, หน้าต่อไป, หน้าสุดท้าย ผมเข้าใจว่านี้คือ ATEOAS; ซื่ง web service ส่วนใหญ่จะมีแค่ data ออกมาเท่านั้นจะไม่มี ATEOAS; ซึ่ง Yii 2 มี ฮา...ใครมีรายละเอียดก็ช่วยเพิ่มเติมหน่อยละกันครับ

Result

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Mar 2015 05:40:59 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
X-Pagination-Total-Count: 10567
X-Pagination-Page-Count: 529
X-Pagination-Current-Page: 1
X-Pagination-Per-Page: 20
Link: <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=1>; rel=self, <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=2>; rel=next, <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=529>; rel=last
Content-Length: 2554
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"items":[{"id":1,"country":"Afghanistan","city":"Kabul","latitude":34.5166667,"longitude":69.1833344,"altitude":1808},{"id":2,"country":"Afghanistan","city":"Kandahar","latitude":31.61,"longitude":65.6999969,"altitude":1015},{"id":3,"country":"Afghanistan","city":"Mazar-e Sharif","latitude":36.7069444,"longitude":67.1122208,"altitude":369},{"id":4,"country":"Afghanistan","city":"Herat","latitude":34.34,"longitude":62.1899986,"altitude":927},{"id":5,"country":"Afghanistan","city":"Jalalabad","latitude":34.42,"longitude":70.4499969,"altitude":573},{"id":6,"country":"Afghanistan","city":"Konduz","latitude":36.72,"longitude":68.8600006,"altitude":394},{"id":7,"country":"Afghanistan","city":"Ghazni","latitude":33.5535554,"longitude":68.4268875,"altitude":2175},{"id":8,"country":"Afghanistan","city":"Balkh","latitude":36.7586111,"longitude":66.8961105,"altitude":328},{"id":9,"country":"Afghanistan","city":"Baghlan","latitude":36.12,"longitude":68.6999969,"altitude":565},{"id":10,"country":"Afghanistan","city":"Gardez","latitude":33.59,"longitude":69.2200012,"altitude":2279},{"id":11,"country":"Afghanistan","city":"Khost","latitude":33.3380556,"longitude":69.9202805,"altitude":1178},{"id":12,"country":"Afghanistan","city":"Khanabad","latitude":36.68,"longitude":69.1100006,"altitude":490},{"id":13,"country":"Afghanistan","city":"Tashqorghan","latitude":36.6952778,"longitude":67.6980591,"altitude":460},{"id":14,"country":"Afghanistan","city":"Taloqan","latitude":36.7360511,"longitude":69.5345078,"altitude":788},{"id":15,"country":"Afghanistan","city":"Cool urhajo","latitude":34.2654452,"longitude":67.3451614,"altitude":2733},{"id":16,"country":"Afghanistan","city":"Pol-e Khomri","latitude":35.9425,"longitude":68.7191696,"altitude":832},{"id":17,"country":"Afghanistan","city":"Sheberghan","latitude":36.6672222,"longitude":65.7536087,"altitude":362},{"id":18,"country":"Afghanistan","city":"Charikar","latitude":35.013611,"longitude":69.1713867,"altitude":1534},{"id":19,"country":"Afghanistan","city":"Sar-e Pol","latitude":36.2155556,"longitude":65.9363861,"altitude":629},{"id":20,"country":"Afghanistan","city":"Paghman","latitude":34.5875,"longitude":68.953331,"altitude":2276}],"_links":{"self":{"href":"http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=1"},"next":{"href":"http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=2"},"last":{"href":"http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=529"}},"_meta":{"totalCount":10567,"pageCount":529,"currentPage":1,"perPage":20}}% 

เราสามารถเปลี่ยนเป็น xml ได้ application/xml action อื่นๆ ก็เหมือนกันนะครับ

curl -i -H "Accept:application/xml" "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location"

Result

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Mar 2015 05:36:17 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
X-Pagination-Total-Count: 10567
X-Pagination-Page-Count: 529
X-Pagination-Current-Page: 1
X-Pagination-Per-Page: 20
Link: <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=1>; rel=self, <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=2>; rel=next, <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=529>; rel=last
Content-Length: 3712
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response><items><item><id>1</id><country>Afghanistan</country><city>Kabul</city><latitude>34.5166667</latitude><longitude>69.1833344</longitude><altitude>1808</altitude></item><item><id>2</id><country>Afghanistan</country><city>Kandahar</city><latitude>31.61</latitude><longitude>65.6999969</longitude><altitude>1015</altitude></item><item><id>3</id><country>Afghanistan</country><city>Mazar-e Sharif</city><latitude>36.7069444</latitude><longitude>67.1122208</longitude><altitude>369</altitude></item><item><id>4</id><country>Afghanistan</country><city>Herat</city><latitude>34.34</latitude><longitude>62.1899986</longitude><altitude>927</altitude></item><item><id>5</id><country>Afghanistan</country><city>Jalalabad</city><latitude>34.42</latitude><longitude>70.4499969</longitude><altitude>573</altitude></item><item><id>6</id><country>Afghanistan</country><city>Konduz</city><latitude>36.72</latitude><longitude>68.8600006</longitude><altitude>394</altitude></item><item><id>7</id><country>Afghanistan</country><city>Ghazni</city><latitude>33.5535554</latitude><longitude>68.4268875</longitude><altitude>2175</altitude></item><item><id>8</id><country>Afghanistan</country><city>Balkh</city><latitude>36.7586111</latitude><longitude>66.8961105</longitude><altitude>328</altitude></item><item><id>9</id><country>Afghanistan</country><city>Baghlan</city><latitude>36.12</latitude><longitude>68.6999969</longitude><altitude>565</altitude></item><item><id>10</id><country>Afghanistan</country><city>Gardez</city><latitude>33.59</latitude><longitude>69.2200012</longitude><altitude>2279</altitude></item><item><id>11</id><country>Afghanistan</country><city>Khost</city><latitude>33.3380556</latitude><longitude>69.9202805</longitude><altitude>1178</altitude></item><item><id>12</id><country>Afghanistan</country><city>Khanabad</city><latitude>36.68</latitude><longitude>69.1100006</longitude><altitude>490</altitude></item><item><id>13</id><country>Afghanistan</country><city>Tashqorghan</city><latitude>36.6952778</latitude><longitude>67.6980591</longitude><altitude>460</altitude></item><item><id>14</id><country>Afghanistan</country><city>Taloqan</city><latitude>36.7360511</latitude><longitude>69.5345078</longitude><altitude>788</altitude></item><item><id>15</id><country>Afghanistan</country><city>Cool urhajo</city><latitude>34.2654452</latitude><longitude>67.3451614</longitude><altitude>2733</altitude></item><item><id>16</id><country>Afghanistan</country><city>Pol-e Khomri</city><latitude>35.9425</latitude><longitude>68.7191696</longitude><altitude>832</altitude></item><item><id>17</id><country>Afghanistan</country><city>Sheberghan</city><latitude>36.6672222</latitude><longitude>65.7536087</longitude><altitude>362</altitude></item><item><id>18</id><country>Afghanistan</country><city>Charikar</city><latitude>35.013611</latitude><longitude>69.1713867</longitude><altitude>1534</altitude></item><item><id>19</id><country>Afghanistan</country><city>Sar-e Pol</city><latitude>36.2155556</latitude><longitude>65.9363861</longitude><altitude>629</altitude></item><item><id>20</id><country>Afghanistan</country><city>Paghman</city><latitude>34.5875</latitude><longitude>68.953331</longitude><altitude>2276</altitude></item></items><_links><self><href>http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=1</href></self><next><href>http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=2</href></next><last><href>http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=529</href></last></_links><_meta><totalCount>10567</totalCount><pageCount>529</pageCount><currentPage>1</currentPage><perPage>20</perPage></_meta></response>

FIND BY PK : Method GET

url

http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/5

ค้นหาข้อมูล location ที่ primary key = 5 โดยใช้ method GET เทียบได้กับ sql select * from location where id =5

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/5"

Result

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 12 Mar 2015 17:54:52 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
Content-Length: 106
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"id":5,"country":"Afghanistan","city":"Jalalabad","latitude":34.42,"longitude":70.4499969,"altitude":573}%

CREATE : Method POST

url

http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location

เป็นการเพิ่มข้อมูล โดยใช้ method POST และต้องแนบข้อมูลที่จะทำการเพิ่มไปด้วย

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" -XPOST "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location" -d '{"id":null,"country":"Thailand","city":"Jalalabad","latitude":34.42,"longitude":70.4499969,"altitude":573}'

result

HTTP/1.1 201 Created
Date: Sun, 15 Mar 2015 01:50:40 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
Location: http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/10570
Content-Length: 107
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"country":"Thailand","city":"Jalalabad","latitude":34.42,"longitude":70.4499969,"altitude":573,"id":10570}% 

UPDATE : Method PATCT,PUT

url

http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/update/10574

เป็นการแก้ไขข้อมูลที่ primary key = 10570 และส่งข้อมูลที่จะแก้ไขไปด้วย

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" -XPATCH "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/update/10574" -d '{"country":"Thailand","city":"Jalalabad","latitude":34.42,"longitude":70.4499969,"altitude":573}'

Result

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Mar 2015 07:04:34 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
Content-Length: 111
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{"id":10574,"country":"Thailand","city":"Jalalabad","latitude":34.42,"longitude":70.4499969,"altitude":573}%

DELETD : Method DELETE

url

http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/delete/10570

เป็นการลบข้อมูลโดยอ้างไปที่ primary key = 10570

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json" -XDELETE "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/delete/10570"

Result

HTTP/1.1 204 No Content
Date: Sun, 15 Mar 2015 06:55:55 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
Content-Length: 0
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

METHOD : HEAD

ตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเอาไว้ทำอะไรเพราะมันจะแสดงข้อมูลแค่ Header

FIND BY PK : Method HEAD

Url

http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location

เป็นการเรียกดูข้อมูล location ทีละ page โดยใช้ method HEAD ซึ่งจะเป็นการแสดงข้อมูลของ location ทีละ page แต่แสดงแค่ header เทียบได้กับ sql select * from location limit 20 offset 0

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" -XHEAD "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location"

Result สังเกตดูจะไม่มีข้อมูลนะครับ จะมีแค่ header

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Mar 2015 04:40:46 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
X-Pagination-Total-Count: 10567
X-Pagination-Page-Count: 529
X-Pagination-Current-Page: 1
X-Pagination-Per-Page: 20
Link: <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=1>; rel=self, <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=2>; rel=next, <http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/index?page=529>; rel=last
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

FIND BY PK : Method HEAD

url

http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/5

ค้นหาข้อมูล location ที่ primary key = 5 โดยใช้ method HEAD และแสดงข้อมูลเฉพาะ header เทียบได้กับ sql select * from location where id =5 แต่จะไม่ได้ถูกนำมาแสดง

เรียกใช้งาน

curl -i -H "Accept:application/json" -XHEAD "http://127.0.0.1/yii2/yii2-Leanning-Source/web/location/5"

Result

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Mar 2015 10:15:20 GMT
Server: Apache/2.4.9 (Unix) PHP/5.6.4
X-Powered-By: PHP/5.6.4
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

สำหรับคนที่ไม่ชอบ geek ก็ใช้แบบ Gui ได้ครับเป็น extension ของ Chrome Browser ดาวน์โหลด ^ หลายคนอาจจะนึกในใจว่า ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก....! เอ่อผมอยากให้ททุกคน geek ครับ ฮา สวัสดีครับ...

ดูสิใช้งานง่ายมากเลย ... postman