ปกติเวลาที่เราสร้างตารางส่วนใหญ่ก็จะมีฟิวด์ user_id เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานที่ Create หรือ Update ข้อมูล ซึ่งเราต้องกำหนดค่ารหัสผู้ใช้งานทีล็อกอินเอง

yii2 ได้แก้ปัญหานี โดยใช้ BlameableBehavior เพื่อใช้งานกับ Model ที่เราต้องการได้ โดย BlameableBehavior มีค่าฟิวด์ default กำหนดไว้คือ created_by,updated_by ถ้าหากเราตั้งชื่อตามนี้สามารถเรียกใช้งานตามโค้ดด้านล่างได้เลย

<?php
use yii\behaviors\BlameableBehavior;

//.....
  public function behaviors()
  {
    return [
      BlameableBehavior::className(),
    ];
  }
//.....
?>

แต่ถ้าหากเรากำหนดชื่อฟิดว์เป็นชื่ออื่นๆ ก็สามารถระบุได้เช่นกัน โดย defautl มันสามารถกำหนดได้ 2 ฟิวด์คือ createdByAttribute,updatedByAttribute ตามตัวอย่างผมเก็บแค่ ฟิวด์เดียวก็คือ user_id เลยเซ็ตค่าให้ตรงกันทั้ง 2 อัน

<?php
use yii\behaviors\BlameableBehavior;

//.....
  public function behaviors(){
      return [
        [
          'class' => BlameableBehavior::className(),
          'createdByAttribute'=>'user_id',
          'updatedByAttribute' => 'user_id',
        ]
      ];
  }
//.....
?>

หลังจากนั้นข้อมูลในส่วน user_id มันจะทำการเติมให้อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการ create หรือ update ข้อมูล