ในการพัฒนาระบบโดยใช้ php นั้น แต่ก่อนจะไม่มีระบบจัดการแพ็จเกจมาให้ เราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ library เองจากนั้นทำการแตกซิบไฟล์แล้ว include เข้ามาใช้งาน วันดีคืนดี หาก library มีการอัพเดท ก็ต้องตามไปโหลด library มาแล้วนำไฟล์มาทับของเก่า ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆ ยิ่งถ้าเราใช้ library เยอะๆ นี่ตามไปโหลดแทบไม่ไหว

php จึงมองเห็นความลำบากนี้ (จริงๆ ภาษาอื่นๆ เค้ามีกันไปนานแล้วววว เอาเถอะยังไงมาช้าก็ดีกว่าไม่มา ) จึงมีระบบจัดการแพ็ตเกจของ php ขึ้นชื่อว่า composer ซึ่งเป็นมาตรฐานกลาง ทำให้เราสามารถจัดการแพ็คเกจต่างๆ ได้ที่เดียว ไม่ต้องตามไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ library ต่างๆ

การติดตั้ง Composer

สามารถทำได้ง่ายๆ ติดตั้งได้ทั้ง Windows,Linux,Mac ตัว composer เป็นแค่ไฟล์ php เล็กๆ ไฟล์นึงเท่านั้น เอาไว้จัดการ เพ็คเกจต่างๆ

Windows

สามารถโหลดตัว exe มาติดตั้งได้เลย ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง จากนั้นจะได้ Composer-Setup.exe ทำการคลิกและติดตั้งเองได้เลย

หากมี error เกี่ยวกับ http ให้ทำการเปิด extension php_openssl.dll ใน php.ini และหากติดตั้งแล้วยังไม่ได้ ให้ลองติดตั้งซ้ำใหม่อีกรอบ ส่วนใหญ่จะเจอแค่ xp

Linux & Mac

ติดตั้งผ่านคำ curl จากนั้นรันคำสั่ง mv เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ เป็น composer และย้ายไปไว้ที่ bin

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

เรียกใช้งาน

เปิด command หรือ terminal ขึ้นมาแล้ว รันคำสั่ง composer จะพบกับหน้าจอ composer แบบนี้ แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว

______
/ ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
/ /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
         /_/
Composer version 1.0-dev (4f80e7ff68466cab970c22b425725b8058c32970) 2015-06-09 00:03:48

Usage:
command [options] [arguments]

Options:
--help (-h)      Display this help message
--quiet (-q)     Do not output any message
--verbose (-v|vv|vvv) Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
--version (-V)    Display this application version
--ansi        Force ANSI output
--no-ansi       Disable ANSI output
--no-interaction (-n) Do not ask any interactive question
--profile       Display timing and memory usage information
--working-dir (-d)  If specified, use the given directory as working directory.

Available commands:
about      Short information about Composer
archive     Create an archive of this composer package
browse      Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
clear-cache   Clears composer's internal package cache.
clearcache    Clears composer's internal package cache.
config      Set config options
create-project  Create new project from a package into given directory.
depends     Shows which packages depend on the given package
diagnose     Diagnoses the system to identify common errors.
dump-autoload  Dumps the autoloader
dumpautoload   Dumps the autoloader
global      Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME).
help       Displays help for a command
home       Opens the package's repository URL or homepage in your browser.
info       Show information about packages
init       Creates a basic composer.json file in current directory.
install     Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json.
licenses     Show information about licenses of dependencies
list       Lists commands
remove      Removes a package from the require or require-dev
require     Adds required packages to your composer.json and installs them
run-script    Run the scripts defined in composer.json.
search      Search for packages
self-update   Updates composer.phar to the latest version.
selfupdate    Updates composer.phar to the latest version.
show       Show information about packages
status      Show a list of locally modified packages
update      Updates your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file.
validate     Validates a composer.json

เราสามารถสั่งให้มันอัพเดทตัวเองได้ โดยใช้คำสั่ง composer self-update และคำสังอื่นๆ สามารถดูได้ที่เวลาเราพิมพ์คำสั่ง composer เข้าไปเฉยๆ แล้วดูตรง Available commands เหมือนด้านบน

ใน project Yii ที่เราได้สร้างขึ้น จะมีไฟล์ชื่อว่า composer.json เป็นตัวจัดการ packages ทั้งหมดและสามารถบอกได้ว่า Applicaion ของเราได้ติดตั้ง extension อะไรไปบ้าง หากมีการติดตั้ง extension เพิ่มเติมมันจะทำการแก้ไขไฟล์นี้ให้อัตโนมัติ ยกเว้นว่าเราเพิ่ม extension เองในไฟล์นี้

การติดตั้ง extension

การติดตั้ง extension ผ่าน composer นั้นทำได้ 2 วิธีคือ

ติดตั้งผ่านคำสั่ง composer require

วิธีนี้สามารถติดตั้งได้ทีละ 1 extension ตัวอย่างการติดตั้ง

composer require --prefer-dist yiisoft/yii2-imagine

หลังจากติดตั้งเสร็จ composer จะแก้ไขไฟล์ composer.json ให้เราเอง โดยเพิ่ม ชื่อ extension ที่ tag require ที่เราได้ติดตั้งเข้าไป

ติดตั้งโดยเข้าไปแก้ไขไฟล์ composer.json

สามารถเข้าไปแก้ไขไฟล์โดยตรงในส่วนของ require สามารถติดตั้งได้ทีละหลายๆ ตัว ตัวอย่างนี้เพิ่มเข้าไป 2 extension คือ yii2-chartjs-widget,yii2-imagine

"require": {
   "php": ">=5.4.0",
   "yiisoft/yii2": ">=2.0.4",
   "yiisoft/yii2-bootstrap": "*",
   "yiisoft/yii2-swiftmailer": "*",
   "2amigos/yii2-chartjs-widget": "~2.0",
   "yiisoft/yii2-imagine": "*"
 },

หลังจากเพิ่ม extension ที่ต้องการจะติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรันคำสั่ง composer update composer จะทำการตรวจสอบและ install extension ให้เรา

composer update

หลังจากนั้น extension ที่เราติดตั้งจะถูกโหลดไปเก็บไว้ที่ vendor เพื่อรอให้เราเรียกใช้งานผ่าน namespace ได้

ปัญหาที่เจอในการติดตั้ง

ปัญหาถาม username & password account Github

ให้ทำการสมัครสมาชิกที่ Github.com และยืนยันอีเมล์ให้เรียบร้อย และนำ username & password มากรอกเวลาที่ composer ถาม

ปัญหา access tokens

ปัญหานี้เกิดจากการที่ composer ต้องเข้าไปโหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ github มันจึงต้องการระบุตัวตนผู้ใช้งานโดยการถามหา access tokens ซึ่งเราสามารถสร้าง access tokens นี้ได้ง่ายๆ เพียงทำขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้า Github แล้วเข้าไปที่ account แล้วไปที่ settings
 2. คลิกเข้าไปที่ Personal access tokens เมนูด้านขวา
 3. คลิกที่ปุ่ม Generate new token
 4. ระบบจะถามรหัสผ่าน ให้เรากรอกรหัสผ่านเข้าไป
 5. จะพบกับหน้าจอ New Personal access token ให้ใส่คำอธิบายลงไปเล็กน้อย จากนั้นกดปุ่ม Generate token
 6. จะพบกับเลข token ยาว copy และนำมาใส่ที่ composer เวลาที่มันถาม หลังจากนั้นก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไป