Action Column

ActionColumn เป็น column ที่ใช้ใน yii\grid\GridView เพื่อแสดงปุ่มสำหรับควบคุมการทำงานใน column โดยจะแสดงผลในทุกๆ แถวของข้อมูล โดยมีปุ่ม default อยู่ 3 ปุ่มคือ view,update,delete

เราสามารถจัดการ เพิ่มปุ่มเอง,ซ่อน,แสดงปุ่มที่มีอยู่ได้ หรือปรับแต่งตามที่เราต้องการได้

Properties พื้นฐานที่ควรรู้

 • Options เป็นการกำหนดคำสั่ง html attribute เข้าไปใน column เฉพาะส่วน colgroup ของ table เช่น class,style หรือ attribute อื่นๆ ของ html ได้ !ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับ content ที่แสดงผล
 • contentOptions เป็นการกำหนดคำสั่ง html attribute เข้าไปใน column ที่แสดงผล เช่น class,style หรือ attribute อื่นๆ ของ html ได้
 • template กำหนด template การแสดงผลของค่าปุ่ม default หรือปุ่มที่สร้างขึ้นเอง ปกติ default จะเท่ากับ '{view} {update} {delete}' จะสลับตำแหน่ง เรียงใหม่,ลบ หรือเลือกแสดงเฉพาะปุ่มที่ต้องการได้ เช่นให้แสดงเฉพาะ view ก็ลบอันที่เหลือออก ให้เหลือ '{view}' แบบนี้
 • buttons เป็นส่วนที่กำหนดการแสดงผลของปุ่ม view,update,delete หรือปุ่มอื่นๆ ที่เราสร้างขึ้น
 • buttonOptions เป็นส่วนกำหนด class,css หรือ attribute ของ html ของ buttons
 • header เป็นส่วนกำหนดข้อความ header ของ column
 • headerOptions เป็นส่วนกำหนด class,css หรือ attribute ของ html ของ header

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.yiiframework.com/doc-2.0/yii-grid-actioncolumn.html

หลักๆ ในการจัดการ ActionColumn จะมีแค่ 2 Properties ที่จำเป็นต้องใช้งานคือ template,buttons

1.template

เป็น Properties ที่กำหนดว่าใน column นี้เราจะให้ปุ่มอะไรแสดงบ้าง ซึ่งปกติมันจะมี view,update,delete หากเราไม่ต้องการแสงดปุ่มใหนก็สามารถลบ ปุ่มที่ไม่ต้องการออกไปได้เลย เช่น หากคุณต้องการแสดงเฉพาะ view ก็สามารถตั้งค่าได้แบบนี้

[
  'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
  'header'=>'Action',
  'template'=>'{view}'
]

ก่อน

หลัง

หากใช้ทั้ง 3 ปุ่มอยู่แล้ว ไม่ต้องกำหนดอะไรเพิ่ม ยกเว้นเราต้องการเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไป

เราสามารถเพิ่ม tag html เข้าไปใน template ได้ ยกตัวอย่างการเพิ่ม style Button groups เข้าไป ดูรายละเอียด Button Groups ได้ที่นี่ ซึ่งโครงสร้าง html จะเป็นแบบนี้

<div class="btn-group" role="group" aria-label="...">
 <button type="button" class="btn btn-default">Left</button>
 <button type="button" class="btn btn-default">Middle</button>
 <button type="button" class="btn btn-default">Right</button>
</div>

จะสังเกตได้ว่า Button Groups จะมี div ครอบอยู่ และใช้งาน class btn-group และในแต่ละปุ่มจะมี class = btn btn-default เราจึงสามารถปรับแต่งให้ ActionColumn ให้แสดงผลปุ่มแบบ Button Groups ได้แบบนี้

[
 'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
 'buttonOptions'=>['class'=>'btn btn-default'],
 'template'=>'<div class="btn-group btn-group-sm text-center" role="group"> {view} {update} {delete} </div>'
],

ก่อน

หลัง

2. buttons

เป็น Properties ที่เอาไว้กำหนดค่าต่างๆ ให้ปุ่มที่เรากำหนด อาจจะใส่เงื่อนไขต่างๆ ซ่อนแสดงปุ่ม,แสดงข้อความ เป็นต้น

การเพิ่มปุ่ม

ตัวอย่างนี้ เป็นการสร้างปุ่ม copy เพิ่มเข้าไปใน ActionColumn โดยเราจะต้องประกาศค่าปุ่มที่ template โดยเพิ่ม {copy} เข้าไปเพื่อให้มันรู้ว่ามีปุ่มนี้อยู่

'template'=>'{copy} {view} {update} {delete}',

จากนั้นไปกำหนดค่าต่างๆ ของปุ่มที่ Properties buttons โดยใช้ค่าที่เราตั้งไว้ใน template คือ copy และกำหนดค่าต่างๆ ได้เองเลย โดย buttons จะมีค่า params มาให้ใช้ 3 ตัวคือ

 • $url ระบบมันจะสร้างให้ตามชื่อปุ่มที่เราตั้งไว้ หาไม่ใช้ก็สามารถกำหนดเองได้
 • $model ข้อมูลทั้งหมดของแถวนั้นๆ สามารถเรียกใช้งานได้ทุกฟิวด์ ที่มีในตาราง $model->fieldName
 • $key คือค่า pk ของตารางสามารถนำไปใช้ได้เลย
[
 'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
 'template'=>'{copy} {view} {update} {delete}',
 'buttons'=>[
  'copy' => function($url,$model,$key){
    return Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',$url);
   }
  ]
],

ในส่วนของ url ระบบจะสร้างมาให้เองอัตโนมัติ โดยยึดจากชื่อ button ที่เราสร้าง เช่น ชื่อ button คือ copy ดังนั้นใน url จะเท่ากับ r=employee/copy&id=1 โดยจะมองชือ button เป็นชื่อ action ให้เลยและแนบค่า pk ของตารางที่ใช้ไปให้เลย ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้งาน default Url ก็ใส่เป็นค่า array เข้าไปได้เลย เช่น Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',['controller/action','id'=>$model->id])

คอลัมน์แคบ

เมื่อดูตามรูปภาพด้านบนจะเห็นว่า ปุ่มยังไม่เรียงเป็นแนวนอนยังตกบรรทัดอยู่ สามารถเพิ่ม contentOptions และใส่ค่า 'noWrap' => true ได้ดังนี้

[
 'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
 'template'=>'{copy} {view} {update} {delete}',
 'contentOptions'=>[
  'noWrap' => true
 ],
 'buttons'=>[
  'copy' => function($url,$model,$key){
    return Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',$url);
   }
  ]
],

หากลองใช้วิธีนี้แล้วยังไม่ได้อีกให้ลอง เพิ่มความกว้างให้ column เข้าไป ดังนี้ 'options'=> [ 'style'=>'width:100px;'] ตัวนี้ได้ชัวๆ

[
 'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
 'template'=>'{copy} {view} {update} {delete}',
 'options'=> ['style'=>'width:100px;'],
 'contentOptions'=>[
  'noWrap' => true
 ],
 'buttons'=>[
  'copy' => function($url,$model,$key){
    return Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',$url);
   }
  ]
],

การเพิ่มเงื่อนไขเพื่อซ่อนแสดงปุ่ม

เราสามารถเพิ่มเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบค่าบางอย่าง แล้วซ่อนหรือแสดงได้ หรืออาจจะเป็นเงื่อนไขอื่นๆ ก็ได้ เช่นตัวอย่าง จะเช็คจากค่า status = 1 ให้แสดง, ถ้าไม่ใช้ให้ซ่อน

[
 'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
 'template'=>'{copy} {view} {update} {delete}',
 'buttons'=>[
  'copy' => function($url,$model,$key){
    return $model->status == 1 ? Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',$url) : null;
   }
  ]
],

ถ้า status = 1 คือแสดงปุ่ม

ถ้า status ไม่เท่ากับ (!=) 1 คือซ่อนปุ่ม

โค้ดการเพิ่ม style Button Groups ให้กับปุ่มเดิมๆ ของเรา

เราสามารถเพิ่ม Button Groups เข้าไปได้ และจะทำให้ปุ่มของเราดูชัดเจนขึ้น, มองง่ายขึ้น, ดูสวยขึ้น

[
 'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
 'buttonOptions'=>['class'=>'btn btn-default'],
 'template'=>'<div class="btn-group btn-group-sm text-center" role="group">{copy} {view} {update} {delete} </div>',
 'options'=> ['style'=>'width:150px;'],
 'buttons'=>[
  'copy' => function($url,$model,$key){
    return Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',$url,['class'=>'btn btn-default']);
   }
  ]
],

หากใช้ Pjax

ถ้าหากใช้ pjax ด้วยตรง link ต้องใส่ options 'data-pjax' => '0' ด้วยเพื่อให้ pjax ไม่ทำงานกับ link นี้ให้เป็น link url ปกติ

  Html::a('<i class="glyphicon glyphicon-duplicate"></i>',['/search/index'],['data-pjax' => '0']);

สรุป ActionColumn

Yii 2 ค่อนข้างเปิดกว้างให้เราได้ปรับแต่งส่วนต่างๆ ได้เองทังหมด ในส่วน ActionColumn ก็เหมือนกัน ลองใช้งานและปรับแต่งดูครับ หากติดปัญหาก็คอมเม้นด้านล่างได้เลยครับ ^ ^